Lees verder
Eind maart kwam ons bestuur bij elkaar om onder andere te praten over VOB 3.0, het concept 'Ambitiekader digitaal' en de CPNB.

VOB 3.0

Om het proces te ondersteunen, stellen we een werkgroep ‘VOB 3.0’ in. Gerry Poelert neemt vanuit het bestuur plaats in deze werkgroep. Vanuit het bureau zijn dit Arthur Schellekens, Francien van Bohemen en Klaas Gravesteijn. Iwan Pouwels van Cooperation Next ondersteunt deze werkgroep.

Digitaal

Ons bestuur is positief over de concept ‘Ambitiekader Digitaal van openbare bibliotheken’ van onze commissie Digitaal. Dit ambitiekader is tijdens de ledenbijeenkomsten in de regio besproken en wordt naar aanleiding van de aanvullingen van onze leden bijgewerkt. Het aangepaste concept-ambitiekader bespreekt het bestuur in mei. Daarna staat het document op de agenda voor onze ledenvergadering in juni.

CPNB

Michaël van Straalen, Gerry Poelert en Arthur Schellekens vertelden over hun bijeenkomst met de CPNB, over de te volgen strategie van de CPNB. Het was een vruchtbare bijeenkomst, waarin de inbreng van de VOB goed is meegenomen. De CPNB heeft aangegeven dat er in hun activiteiten meer aandacht komt voor leesbevordering.

Data bestuurs- en ledenvergaderingen

Ons bestuur vergadert dit jaar nog op 23 mei, 4 juli, 26 september en 28 november. Onze ledenvergaderingen zijn op 13 juni en 12 december.