Lees verder
Op 14 februari kwam ons bestuur bij elkaar om onder andere te praten over de Belastingdienst overeenkomst KB, VOB 3.0, Project NBP en deelname aan de businesscase collectief landelijk bibliotheeksysteem.

Deelname businesscase collectief landelijk bibliotheeksysteem 

De VOB is door de KB uitgenodigd deel te nemen aan de ketenbusinesscase voor een collectief landelijk bibliotheeksysteem. Ons bestuur staat hier welwillend tegenover. En heeft daar wel aan verbonden dat deelname aan de ketenbusinesscase los staat van besluitvorming over het starten met een collectief bibliotheeksysteem. Instemming volgt niet automatisch uit de deelname in deze fase. Dat vraagt aparte besluitvorming waarbij er helderheid is over onder andere financiering, kosten, risico’s, eigenaarschap en governance. 

VOB 3.0

Tijdens de ledenbijeenkomsten in de regio gaan we met onze leden in gesprek over wat hun lokale koers bepaalt. Als basis hiervoor gebruiken we de strategische duurzame doelen van de Verenigde Naties. Daaruit volgt welke richting onze belangenbehartiging op zal moeten gaan, wat leidt tot een nieuwe koers van onze Vereniging. Daarnaast heeft ons bestuur besloten om in het licht van dit proces, een maximale grootte te hebben van 6 personen. Vanuit ons bestuur gaan de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris, ondersteund door de directeur, gesprekken voeren met kandidaten. Bedoeling is om in onze ledenvergadering van juni 2019 een voordracht te doen.

Belastingdienst overeenkomst KB

Bibliotheken kunnen enorm veel betekenen bij de ondersteuning van digitaal onvaardige burgers. Aan die dienstverlening moet wel een goede zakelijke propositie ten grondslag liggen. Dat is bij de overeenkomst tussen KB en de belastingdienst helaas niet het geval. Daarom heeft ons bestuur besloten niet op het verzoek van de KB in te gaan om deze overeenkomst te onderschrijven.

Project Nationale Bibliotheekpas

Ons bestuur heeft besloten om te stoppen met het project ‘Nationale Bibliotheekpas’. Wel zetten we in op de instandhouding van het goed gebruikte en gewaardeerde ‘Gastlenen’. De VOB gaat hierover met de betrokken partijen in gesprek.

Studiereis bestuur

Half april legt een deel van ons bestuur een werkbezoek af aan de New York Public Library en de Free Library in Philadelphia.

Ledenbijeenkomsten in de regio

Voor onze ledenbijeenkomsten in de regio zijn de volgende onderwerpen vastgesteld: VOB 3.0, de evaluatie van de Wsob en de agenda digitalisering voor de branche. Meer informatie en aanmelden via deze link.

Data bestuurs- en ledenvergaderingen

Ons bestuur vergadert dit jaar nog op 28 maart, 23 mei, 4 juli, 26 september en 28 november.

De ledenvergaderingen zijn op 13 juni en 12 december.