Lees verder
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 21 mei aangenomen door de Eerste Kamer. Dit kan met name verstrekkende gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomsten met werknemers in de flexibele schil.

Wab

Deze wet moet een nieuwe balans brengen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen. In de Wab zijn onder andere maatregelen opgenomen op het gebied van de ketenbepaling, de proeftijd, de transitievergoeding, flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premie. De beoogde ingangsdatum van alle onderdelen uit dit wetsvoorstel is 1 januari 2020.

Meer informatie

Kijk op onze pagina Werkgeverszaken | nieuwe wetgeving voor een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de Wab. Deze zomer zal de VOB een informatieve bijeenkomst organiseren om de Wab verder toe te lichten.