Lees verder
Om meer inzicht te geven in wat de vernieuwde en aan het digitale tijdperk aangepaste auteursrechtenrichtlijn inhoudt, heeft de Europese Commissie een informatieblad gepubliceerd.

Digitale auteursrechten

De nieuwe richtlijn moet een alomvattend kader bieden met duidelijke regels die gunstig moeten zijn voor zowel het auteursrechtelijk beschermd materiaal als voor houders van auteursrechten, uitgevers, aanbieders en gebruikers.

Om dit te bereiken heeft de Europese Commissie de auteursrechtenrichtlijn gericht op drie hoofddoelstellingen:

  • Ruimere mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed: de uitzonderingen op het auteursrecht waarop dit gebruik is gebaseerd, zijn gemoderniseerd en aangepast aan de technologische veranderingen, om online- en grensoverschrijdende gebruiksvormen mogelijk te maken.
  • Meer internationale en online toegang tot auteursrechtelijk beschermde inhoud: door de richtlijn kunnen er meer audiovisuele werken worden aangeboden op video-on-demandplatforms, wordt het makkelijker om werken die niet meer in de handel zijn te digitaliseren en te verspreiden, en kunnen alle gebruikers voortaan met volledige rechtszekerheid kopieën van kunstwerken uit het openbare domein online verspreiden.
  • Eerlijkere spelregels voor een beter werkende auteursrechtenmarkt, die de creatie van kwalitatief hoogwaardige inhoud stimuleert: een nieuw recht voor uitgevers van perspublicaties met betrekking tot het gebruik van hun inhoud door aanbieders van onlinediensten, een versterkte positie van rechthebbenden om te onderhandelen en een vergoeding te ontvangen voor de online exploitatie van hun inhoud door platforms waar gebruikers inhoud kunnen uploaden, en transparantieregels met betrekking tot de vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars.

Meer informatie

Download het volledige informatieblad van de Europese Commissie of bekijk hem hier online.