Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 6 maart 2015 kennis genomen van 'De kracht van het netwerk' beleidsplan 2015 - 2018 van de Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB heeft waardering voor de visie en plannen die uit dit beleidsplan spreken.

Met de invoering van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) voert de KB stelseltaken uit voor het openbaar bibliotheekstelsel en is zij verantwoordelijk voor de landelijke digitale infrastructuur voor de digitale diensten van de openbare bibliotheek. En daarmee is de KB een uiterst belangrijke partner geworden in de openbare bibliotheekbranche en voor de VOB.

‘De kracht van het netwerk’

Het beleidsplan zet twee strategische prioriteiten uit voor de komende jaren:

  • realiseren van de nationale digitale bibliotheek;
  • en versterken van nationale en internationale samenwerking.

Overkoepelend is voor de KB haar maatschappelijke taak: het bij elkaar brengen van mensen en informatie.
De KB spreekt in haar beleidsplan van de nationale digitale bibliotheek omdat haar werkterrein breder is dan alleen de digitale diensten van openbare bibliotheken. Ook erfgoed en het nationale E-depot behoren daartoe.

Het VOB bestuur vindt het beleidsplan duidelijk en concreet. Taken en kader voor diensten zijn helder. De gemaakte keuzes zijn logisch. Digitale en fysieke dienstverlening zijn gelijkwaardig. De landelijke infrastructuur en digitale bibliotheek voor de openbare bibliotheken, waar de KB voor verantwoordelijk is, komen niet in de plaats van de lokale bibliotheek, maar ondersteunen deze.
Het beleidsplan van de KB biedt goede aanknopingspunten voor verdere gesprekken en samenwerking. Bekijk hier ‘De kracht van het netwerk. Beleidsplan 2015 – 2018’.