Lees verder
Elk jaar vraagt de VOB aan de openbare bibliotheken de cijfers op over klanten, collecties, uitleningen, bedrijfsvoering en personeel voor de BIS (Bibliotheek Informatie Systeem).

De VOB heeft het BIS-formulier 2013 naar alle bibliotheekorganisaties toegestuurd en vraagt in een brief aan elke bibliotheek om de cijfers zo snel mogelijk aan te leveren.

Branche-informatie

Deze BIS-cijfers zijn een belangrijke informatiebron voor de branche openbare bibliotheken. De VOB gaat aan de slag met de cijfers en zet deze tellingen om in kengetallen. Verder gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze gegevens als bron voor de landelijke statistiek openbare bibliotheken, gepubliceerd op Statline. Tot slot zijn deze gegevens de basis voor de Bibliotheekmonitor van het SIOB en worden de BIS-cijfers gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Toepassing

Veel overheden en adviesorganen raadplegen de openbare CBS-cijfers om te komen tot beleidsvorming. Net als de openbare bibliotheken zelf.
De VOB gebruikt de cijfers als een PR-instrument waarmee de positionering van bibliotheken beter voor het voetlicht gebracht kan worden. Lees meer in het dossier De Branche/Feiten&cijfers.