Lees verder
We krijgen vragen van leden of de VOB protocollen opstelt of anderszins activiteiten onderneemt in verband met het Coronavirus.

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen een dossierpagina over het Coronavirus opgesteld met daarin de meest recente informatie en maatregelen die genomen moeten worden.

Lokaal

GGD’en zijn in de gemeenten aanspreekpunt voor organisaties en coördineren lokaal te nemen maatregelen bij gezondheidsrisico’s in publiek toegankelijke instellingen. Het RIVM adviseert instellingen contact te houden met de regionale GGD. Zij kunnen daar terecht met vragen en voor adviezen naar aanleiding van de situatie in de eigen regio. Meer informatie over de aanpak en maatregelen in Nederland kun je vinden op de website van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM en van de lokale GGD.

Als werkgever kun je maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
1. informeer medewerkers over symptomen;
2. wijs op hygiënevoorschriften en;
3. zorg voor een veilige werkomgeving.

Update 12 maart

Tijdens het crisisberaad van de ministerraad op donderdagmiddag 12 maart 2020 zijn maatregelen besproken om verdere verpreiding van COVID-19 te beperken. De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland:
  Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  Mijd sociaal contact.
  Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
  Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt:
  vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer.
 • In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen:
  Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts.
  Overleg zo nodig met uw werkgever.
  En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal.
  Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s.
  Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Naar verwachting zullen er voor de provincie Brabant aanvullende maatregelen bekend worden gemaakt.

Alle voornoemde maatregelen blijven van kracht tenminste tot en met 31 maart 2020.