Lees verder

Onze voorzitter Marleen Barth van de VOB heeft een uitgebreid inwerkprogramma om de bibliotheeksector goed te leren kennen.

Naast diverse gesprekken met bibliotheekdirecteuren en vertegenwoordigers van verwante organisaties gaat ze ook op werkbezoeken.

Kennis maken

Op vrijdag 22 januari bracht zij haar eerste werkbezoek aan Cultura in Ede. Cultura is een multifunctionele organisatie bestaande uit een bibliotheek, een theater en een kunstencentrum voor een groot aantal cursussen.
Tijdens het werkbezoek waren ook Josan Meijers (Gedeputeerde cultuur van Gelderland) en Tineke van Ham (directeur Rijnbrink).

Marleen Barth liet zich tijdens het bezoek uitgebreid informeren over de werkwijze van Cultura en de functie van de provinciale ondersteuningsinstelling.

Laaggeletterdheid

Bijzondere aandacht was er voor het Bondgenootschap Geletterdheid dat in Ede is opgericht. In Ede kunnen naar schatting ca. 8.000 inwoners onvoldoende lezen, schrijven of rekenen. Het Bondgenootschap Geletterdheid Ede wil de geletterdheid bevorderen en zoveel mogelijk inwoners helpen hun taal- of rekenniveau en/of digitale vaardigheden te vergroten. Het Bondgenootschap wil daartoe onder meer een taalhuis oprichten in Cultura.

De bibliotheek is de motor in de coalitie die verder bestaat uit meer dan tien lokale organisaties waaronder de gemeente, VluchtelingenWerk, Malkander (organisatie voor vrijwilligerswerk) en het ROC.

Maatschappelijke rol

Marleen Barth gaf tijdens haar bezoek aan de maatschappelijke rol van bibliotheken van groot belang te vinden. "De bibliotheek heeft alles om lokaal hét platform te zijn voor persoonlijke ontwikkeling en informeel leren. Ik wil er alles aan doen om die platformfunctie de komende periode uit te bouwen."