Lees verder
De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zette op 26 juni in de schaduw van het debat over dividendbelasting, het algemeen overleg over Laaggeletterdheid voort.

De vaste commissie had in het eerste termijn op 13 juni al hun vragen had gesteld, dus begon dit overleg met de antwoorden van minister Ingrid van Engelshoven.

Tweede termijn

Zij gaf aan in gesprek te gaan met diverse partners om in het voorjaar van 2019 de resultaten en de aanpak van laaggeletterdheid na 2020 te kunnen presenteren. Onder andere de inbreng die wordt opgehaald tijdens de ‘Dialoogdagen aanpak Laaggeletterdheid 2020+’ draagt hieraan bij. Daarnaast zal er met dit plan van aanpak ook goed gekeken gaat worden naar de preventie van laaggeletterdheid.

Toezeggingen

De minister deed de volgende toezeggingen:

  • In het voorjaar van 2019 ontvangt de kamer een vervolgaanpak laaggeletterdheid en de resultaten van het programma tel mee met taal.
  • Nog voor de OCW begrotingsbehandeling ontvangt de kamer een brief met de resultaten van de ‘Dialoogdagen aanpak laaggeletterdheid 2020+’ met alle betrokken partijen.

Schorsingen

Het algemeen overleg werd gehouden tijdens het plenaire debat over dividendbelasting. Doordat er tijdens dat debat tweemaal over een motie gestemd moest worden, werd het algemeen overleg twee keer geschorst.

Update: lees hier het conceptverslag Voortzetting algemeen overleg Laaggeletterdheid.