Lees verder
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is positief over de belangstelling van bibliotheken en maatschappelijke organisaties, voor de invulling van het eerder dit jaar gesloten convenant tussen de KB, VOB en BZK. Dit staat in de Voortgangsrapportage Digitale Overheid 2017, dat de minister deze maand naar de Tweede Kamer stuurde.

In het convenant spraken de partijen eerder dit jaar af, om een laagdrempelige voorziening te creëren waar burgers hulp krijgen bij het digitaal zakendoen met de overheid. Het doel is dat mensen die zich op dit vlak niet goed kunnen redden straks bij hun lokale bibliotheek terecht kunnen voor informatie, trainingen en ondersteuning. Minister Plasterk zegt hierover in het voortgangsrapport: "Gezien de belangstelling van andere bibliotheken en maatschappelijke organisaties, verwacht ik dat dit een waardevolle bijdrage levert aan het vangnet voor minder digivaardigen".

Voortgangsrapportage 

In deze voortgangsrapportage laat de minister aan de Kamer zien hoe de overheid vordert met de doelstelling om de dienstverlening in 2017 digitaal geregeld te hebben. De minister benadrukt dat er een breed gedeelde overtuiging is, dat contact in persoon voor diverse vormen van dienstverlenging mogelijk moet blijven en dat er aandacht moet zijn voor mensen die niet digivaardig zijn.

Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage digitaal 2017