Lees verder

Op 30 april heeft de projectgroep de stand van zaken doorgenomen over de ontwikkeling van het functiehuis OB/KE. Graag willen we jullie hier ook in meenemen.

Stand van zaken functiehuis OB/KE

De zes pilotorganisaties hebben hun functiemateriaal aangeleverd en in overleg met hen is dit materiaal ingedeeld in het HR21-functiehuis van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Van hieruit gaat Leeuwendaal een 1e concept maken voor het functiehuis OB/KE. In twee klankbordgroepbijeenkomsten met tussendoor een projectgroepbijeenkomst wordt gewerkt naar een “definitief” concept voor het functiehuis OB/KE. Het streven is dat begin juli in de projectgroep te bespreken. In onderstaand schema staat het gehele proces.

De volgende stappen na begin juli zijn dan:

  • koppelen van het functiehuis aan de salaristabellen van de cao(-en);
  • inrichten van de digitale applicatie;
  • opstellen van een implementatieplan;
  • uitwerken van het toekomstig onderhoud en de borging van het functiehuis in beide sectoren.