Lees verder
Zoals we u eerder informeerden, heeft de Tweede Kamer schriftelijke vragen gestuurd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Deze schriftelijke vragen zijn de eerste fase van het overleg. Het ministerie neemt 3 à 4 weken om de vragen te beantwoorden.

Voortgang

Op basis van de antwoorden bepaalt de vast commissie OCW van de Tweede Kamer of er een plenair wetgevingsoverleg wordt gepland.
Als er aanleiding is in de beantwoording door de minister, kan er nog een algemeen overleg (AO) georganiseerd worden. In een AO kan de minister nader bevraagd worden, en kunnen moties voorbereid worden. De VOB benadert de commissie OCW opnieuw, als de beantwoording van de vragen daar aanleiding toe geeft.
Meer informatie in het dossier Belangenbehartiging/Wetsvoorstel naar Kamer.