Lees verder
In maart zijn de eerste werkgroepen van start gegaan voor input nieuwe gezamenlijke cao voor bibliotheken en kunsteducatie. Inmiddels zijn werkgroepen 1 t/m 5 klaar met hun voorbereiding op de nieuwe gezamenlijke cao voor bibliotheken en kunsteducatie.

De oplevering van de werkgroepen bestaat uit tekstvoorstellen en vragen aan cao-partijen uit het COAOB en OAK.

Werkgroepen

De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit beide branches van werkgevers- en werknemerszijde en twee P&O-functionarissen. Werkgroepen 6, 7 en 8 gaan na de zomer van start. Zij gaan aan de slag met de thema’s:

  • pensioen, premieverdelingen WGA/derde jaar en WW & A&O-fondsen;
  • preambule, protocolafspraken & loopbaanbeleid en scholing & reiskosten;
  • koppeling fuwa-instrument aan salarisregeling.

Inhoudelijke behandeling

De uitkomsten van werkgroepen 1, 2 en 3 zijn al teruggekoppeld aan de cao-tafels COAOB en OAK. De input van werkgroep 4 en 5 wordt in september teruggekoppeld aan de cao-partijen. Over de, in de werkgroepen behandelde, onderwerpen is nog niet onderhandeld aan de cao-tafels. Na de zomer wordt door cao-partijen gestart met de inhoudelijke behandeling van de onderwerpen.
De werkgroepen 1 t/m 5 hebben zich gebogen over:

  • Werkgroep 1 – Ontslag & reorganisatie en medezeggenschap & vakbondsfaciliteiten
  • Werkgroep 2 – Salariëring, toeslagen en vergoedingen & slotbepalingen
  • Werkgroep 3 – Algemene bepalingen & arbeidsduur, vakantie en verlof
  • Werkgroep 4 – Arbeidsovereenkomst begin en einde & loondoorbetaling bij ziekte
  • Werkgroep 5 – Verplichtingen werkgevers/werknemers & geschillenregeling