Lees verder
In april en mei zijn werkgroepen 3 en 4 van start gegaan ter voorbereiding op de nieuwe gezamenlijke cao voor bibliotheken en kunsteducatie.

De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers uit beide branches van werkgevers- en werknemerszijde en twee P&O-functionarissen.

Thema’s

In werkgroep 3 is er gesproken over de algemene bepalingen, arbeidsduur en vakantie en verlof. In werkgroep 4 stonden het begin en einde van de arbeidsovereenkomst en loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid op de agenda. Werkgroepen 1 en 2 bespraken in maart ontslag & reorganisatie, medezeggenschap/vakbondsfaciliteiten en salaris & toeslagen.

Terugkoppeling

De ideeën en suggesties van de werkgroepen 2, 3 en 4 worden op 3 juli aanstaande teruggekoppeld aan de cao-tafels COAOB en OAK. De input van werkgroep 1 is in maart al teruggekoppeld aan de cao-partijen.

Lees meer over de werkgroepen op Werkgeverszaken | Vernieuwing cao.