Lees verder
In de aanloop naar een nieuw functiewaarderingssysteem (fuwa-systeem) is in de afgelopen periode op verzoek van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden OB (COAOB) aanvullend onderzoek uitgevoerd door bureau Leeuwendaal.

Onlangs is hierover gerapporteerd door bureau Leeuwendaal aan de projectgroep. In de projectgroep zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd van uit de bibliotheeksector en kunsteducatie.

Tijdpad aangepast

Het proces is door het aanvullend onderzoek enigszins vertraagd. Daarom hebben de gezamenlijke sociale partners besloten om het tijdpad voor de invoering van een nieuw fuwasysteem te koppelen aan invoering vernieuwde cao. Invoering staat nu gepland voor 1 juli 2019 met een ruime overgangstermijn.

Nader onderzoek

Op grond van eerdere vergelijking beantwoorden twee systemen het meest aan het programma van eisen van sociale partners: HR21 en FuwaLeeuw. Cao-partijen hebben een voorkeur uitgesproken voor HR21. Het aanvullende onderzoek betrof een vergelijking tussen de waardering van specifieke functies in bibliotheken en kunsteducatie met HR21 en met het huidige fuwa-instrument.

HR21 bestaat uit een groot aantal generiek beschreven referentiefuncties die volgens een bepaalde methodiek gewaardeerd zijn. De indeling van functies gebeurd op basis van vergelijking op een aantal punten met deze referentiefuncties.De vergelijking van de waardering van deze extra functies met de beschikbare referentiefuncties uit HR21 laten dezelfde rangorde en inschaling zien als in de huidige situatie. Dit betekent dat functies die actueel zijn beschreven en gewaardeerd ook in het nieuwe systeem in dezelfde schaal ingedeeld blijven en dat er dan ook geen kostenverhoging uit voortvloeit. 

Kostenvergelijking

Daarnaast was door het COAOB gevraagd om een kostenvergelijking tussen de laatste twee overgebleven systemen, HR21 en FuwaLeeuw. Dit blijkt op dit moment echter nog lastig te bepalen.

HR21 is een systeem dat eigendom van de VNG is. De kosten zijn afhankelijk van de voorwaarden die de VNG stelt aan het gebruik van het systeem. In principe staat VNG er niet afwijzend tegenover dat de bibliotheekbranche en kunsteducatie het systeem gaan gebruiken. Binnenkort gaan de VOB en Cultuurconnectie met de VNG in gesprek over de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik maken van HR21. Het systeem FuwaLeeuw werkt eveneens op basis van vergelijking met referentiefuncties, echter hierbij moeten de referentiefuncties nog beschreven worden, wat natuurlijk om een behoorlijke investering zal vragen.

Lees voor meer informatie de voortgangsberichten uit de alv van 15 juni en 7 december 2017.