Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVoortgang financiering IDO’s

Voortgang financiering IDO’s

Donderdag 14 juli 2022

Op 7 juli 2022 vond een vervolgoverleg plaats tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, de Manifestgroep, de KB en de VOB. In de afgelopen tijd had het ministerie met elk van de partijen afzonderlijk gesproken over de financiering van de IDO’s. In het overleg is aangekondigd dat Binnenlandse Zaken gaat starten met de uitwerking van een Specifieke Uitkering voor de IDO.

Wanneer die Specifieke Uitkering zal ingaan en dus het geld overgaat naar gemeenten, is op dit moment nog onduidelijk. De KB houdt er rekening mee dat zij in 2023 nog geheel of gedeeltelijk de uitkering van de gelden aan bibliotheken voor haar rekening zal nemen.

We zien dat alle partijen overtuigd zijn dat de rol van bibliotheken en de hoogte van het bedrag geborgd moeten worden. Op dit moment blijven de eerdere adviezen die de VOB en KB in hun brief aan alle bibliotheken hebben gedaan, dan ook ongewijzigd.

De VNG zal gemeenten eind augustus, begin september informeren over de stand van zaken. Dat zal naar verwachting niet meer zijn dan wat bibliotheken nu ook al weten. Gelijktijdig met de VNG zullen ook de VOB en de KB een update sturen aan alle bibliotheken. VNG, KB en VOB zullen hun communicatie op elkaar afstemmen.

We houden jullie op de hoogte.