Lees verder
Tijdens ALV van 13 juni 2013 hebben de leden zich door de voorzitter Kars Veling laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen rondom de bibliotheekwet.

De grote opbrengst van de internetconsultatie, het advies van de Raad voor Cultuur en goed contact met het ministerie OCW lijken positieve effecten te hebben.

Lobby

De inzet van de branche voor de wet, zoals verwoord in het manifest dat na de laatste extra ledenvergadering is gemaakt, bepaalt de agenda voor de lobby. Voorzitter Kars Veling heeft veel vertrouwen na de laatste contacten met het ministerie.

KB en SIOB

De voorzitter stipt aan dat de integratie van SIOB in de Koninklijke Bibliotheek (KB) tot een KB nieuwe stijl zal moeten leiden. Ook vanuit de leden worden de cultuurverschillen tussen openbare bibliotheek sector en de KB gesignaleerd. Maria Heijne en Ton Brandenbarg vertellen dat het plan van aanpak voor de integratie er is. De volgende stap is de inhoudelijke kennismaking tussen de KB en VOB. 

Uitname

Er komen vragen uit de ledenvergadering over hoe de uitname uit het gemeentefonds vormgegeven gaat worden. De VOB heeft onder voorwaarden ingestemd met de uitname uit het gemeentefonds voor inkoop van digitale content. Deze zijn leidend voor lobby en inhoudelijk gesprek met de KB.

Advies RvC

De VOB is positief over het advies van de Raad voor Cultuur en zal dit zeker in haar lobby benutten. De VOB zal zich de komende periode richten op de volgende fase namelijk de behandeling in de Tweede Kamer. Vanuit de ledenvergadering wordt aangeboden dat de leden ook ingeschakeld kunnen worden om te spreken met Kamerleden. De voorzitter is blij met dit aanbod.