Lees verder
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. wordt gehandhaafd, hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB), De Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de rollen van de betrokken partijen in het kader van de digitale basisdiensten geïnventariseerd.

Daarnaast zullen alle drie de partijen vanaf heden gezamenlijk communiceren over de AVG. Alle communicatie hierover wordt verzameld op Bedrijfsvoering | AVG.

Wijziging in de algemene voorwaarden KB en bibliotheken

Volgens de bepalingen in de AVG worden de rollen voor de KB en de bibliotheken, anders dan nu is vastgelegd in de algemene voorwaarden voor de digitale bibliotheek. De KB, in de huidige regeling aangeduid als bewerker, is volgens de AVG voor de meeste basisdiensten verwerkingsverantwoordelijke en bibliotheken zijn dat voor veel basisdiensten ook, gezien de samenwerking in het netwerk. De VOB zal de wijzigingen juridisch laten toetsen om u, de leden van advies te dienen in deze. 

Documentatie

De uitkomst van de inventarisatie betekent dat de onderliggende afspraken en documentatie moet worden aangepast. Meer hierover is te lezen in het document ‘Voortgang AVG‘ of op metdekb.nl.