Lees verder
De leden van de VOB hebben positief gereageerd op het voorstel van de cao-onderhandelingsdelegatie om een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) op te richten voor de branche Openbare Bibliotheken.

De CAO-delegatie gaat dit verder uitwerken.

A&O-fonds

De overweging van de delegatie is om meer middelen beschikbaar te krijgen voor collectieve zaken. Zoals bevorderen van mobiliteit binnen de branche, stimuleren van ondernemerschap en het ontwikkelen van HRM instrumenten.
De activiteiten van het A&O-fonds worden opgepakt met de werknemersverenigingen. Daarna komt de definitieve besluitvorming aan de werkgeverszijde in de algemene ledenvergadering van de VOB in 13 juni 2013.