Lees verder
De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 16 september 2014 het voorlopig verslag van het voorbereidend onderzoek over de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, uitgebracht.

De Kamercommissie OCW wacht nu op de memorie van antwoord (dossiernummer EK 33846).

Meer in het dossier Belangenbehartiging/Wsob.