Lees verder
Sommige leden hebben de VOB benaderd met vragen over de (gemeentelijke) interpretatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

De volgende (mis)interpretatie kwam al tweemaal voorbij: "De ‘vijf functies’ kunnen verdeeld bij verschillende organisaties worden ondergebracht."

Vijf functies

De wet schrijft voor dat de bibliotheek moet voldoen aan de vijf functies. Als een bibliotheek niet alle vijf functies vervult, dan is het geen bibliotheek in de zin van de wet en kan de bibliotheek (in het uiterste geval) van het netwerk worden afgesloten. Wel is het zo dat niet elke afzonderlijke vestiging van de bibliotheek de vijf functies behoeft waar te maken. Het gaat erom dat de bibliotheekorganisatie in zijn geheel deze functies aanbiedt.

Met wat gepuzzel valt het volgende te lezen in de Wsob:
Artikel 5 van de Wsob schrijft voor dat elke openbare bibliotheekvoorziening de vijf functies moet omvatten. Artikel 2 van de Wsob geeft aan dat de verplichtingen van de wet gelden voor de rechtspersoon als geheel en niet voor iedere vestiging afzonderlijk.

Volgens Clemens Mesker van Stadhouders Advocaten is de interpretatie dat de vijf functies ondergebracht kunnen worden bij verschillende organisaties dus in strijd met de wet: "Natuurlijk kan de bibliotheek wel haar functies inzetten in samenwerking met andere lokale organisaties. Dat versterkt de bibliotheekfuncties, zegt de minister in de toelichting op de wet. Maar dat is iets anders dan het verdelen van de functies."