Lees verder
Werkgevers zijn vanaf 1 juli 2014 verplicht werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van het contract.

Deze aanzegplicht geldt ook voor lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die eindigen op of na 1 augustus 2014. De werkgever die dit nalaat of vergeet is verplicht een maand extra loon aan de werknemer te betalen.