Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVoorjaarsnota 2024: €11 miljoen extra voor versterking lokale bibliotheken 

Voorjaarsnota 2024: €11 miljoen extra voor versterking lokale bibliotheken 

Maandag 15 april 2024

Op 15 april heeft het kabinet Rutte IV de Voorjaarsnota gepubliceerd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt €11,3 miljoen extra beschikbaar voor lokale bibliotheekvoorzieningen. Met deze extra middelen kunnen alle afgewezen SPUK-aanvragen voor het versterken van lokale bibliotheekorganisaties alsnog worden gehonoreerd. De Voorjaarsnota wordt definitief vastgesteld na bespreking en goedkeuring door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.  

Ik ben hier erg blij mee. Bibliotheken zijn belangrijke plekken om te leren, te lezen, te ontmoeten. Iedereen kan er terecht voor een boek, het bekijken van een tentoonstelling, het volgen van een taalles of gewoon voor een kop koffie. Het is een plek waar kennis, verhalen en andere perspectieven binnen handbereik liggen. Daarom is het belangrijk dat de bibliotheek voor iedereen bereikbaar is.’’ 

Staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur en Media)

Klaas Gravesteijn, directeur VOB, “Dit is ontzettend goed nieuws. Hiermee kunnen alle plannen die klaarliggen voor het versterken van lokaal bibliotheekwerk worden gerealiseerd. Gemeenten kunnen zich hiermee voorbereiden op de zorgplicht voor bibliotheken die vanaf 2026 zal gelden.” 

Om ervoor te zorgen dat gemeenten zich goed kunnen voorbereiden op de zorgplicht komt er in 2025 en 2026 een decentrale uitkering voor gemeenten waarmee de beschikbare €54 miljoen onder gemeenten wordt verdeel. Staatssecretaris Fleur Gräper: ,,Ik denk aan een basisbedrag per gemeente en kijk naar mogelijkheden om ook kleinere gemeenten in staat te stellen zich voor te bereiden op de zorgplicht.’ 

Structurele verhoging Gemeentefonds en Provinciefonds vanaf 2026  

Het kabinet gaat de komende jaren ook meer investeren in het Gemeentefonds. Vanaf 2026 wordt de ‘oploop van de opschalingskorting’ geschrapt, waardoor het Gemeentefonds structureel met €675 miljoen wordt verhoogd. Ook in het Provinciefonds wordt deze korting geschrapt, met als gevolg dat het fonds vanaf 2026 structureel €40 miljoen wordt verhoogd. De VNG spreekt in een reactie over een ‘structurele plus van 1 miljard’.  

Extra middelen voor huisvesting Koninklijke Bibliotheek (KB) 

Het kabinet maakt daarnaast structureel €8 miljoen vrij voor de huisvesting van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Deze extra middelen zijn voor renovatie, de bouw van het nieuwe depot in de Harnaschpolder en structureel hogere huisvestingskosten.