Lees verder
Het bestuur van de VOB presenteert Michaël van Straalen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

Na een zoektocht met ondersteuning van Brederode Consultants zijn bestuur en directie tot een unanieme voordracht gekomen.

Voordracht

Michaël van Straalen heeft een zeer grote bestuurlijke ervaring, o.a. als voorzitter bij MKB Nederland, Stichting van de Arbeid, en de Koninklijke Metaalunie. Als bestuurder is hij onder meer actief voor Nederlandse Normalisatie, NWO en vult hij het voorzitterschap in van commissies t.b.v. het bedrijfsleven, onderwijs en techniek. Hij heeft een groot netwerk in Den Haag en ook daarbuiten in de wereld van ondernemerschap, onderzoek en onderwijs.

Leven lang ontwikkelen

Michaël gelooft in een leven lang ontwikkelen voor iedereen en ziet een belangrijke rol voor bibliotheken. Hij brak zijn studie Nederlands voortijdig af omdat zijn eigen bedrijf zo succesvol werd dat het niet te combineren was. Zijn warme belangstelling voor cultuur en letteren is gebleven.
Michaël van Straalen is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij verwoordt zijn belangstelling voor onze branche zo: "Ik kijk uit naar de samenwerking met het bestuur, de leden, de medewerkers en de directie van de VOB. Blijven bouwen aan een stevige positie voor de bibliotheken is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Als wij gebruik maken van elkaars kracht én verschillen kunnen wij dat realiseren. Ik ga mij daar heel graag voor inzetten."

Ledenvergadering 6 december

Het bestuur draagt Michaël van Straalen voor als nieuwe voorzitter en ziet met veel genoegen uit naar de ledenvergadering in december waar u kennis kunt maken met Michaël en hem kunt benoemen tot onze nieuwe voorzitter.