Lees verder

Sinds 2012 heeft de VOB een mantelovereenkomst voor zijn leden zodat zij korting kunnen krijgen bij hulp voor een bezwaarprocedure OZB.

Drevast, een adviesbureau op het gebied van bouw en waardebepalingen, heeft veel ervaring met contra-expertises WOZ waardebepaling en het voeren van bezwaarprocedures tegen WOZ beschikkingen/aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB).

Bezwaar
Het afgelopen jaar zijn door Drevast 15 bibliotheken onderzocht. Op basis van de resultaten tot nog toe blijkt dat de WOZ-waarden van 70% van de onderzochte bibliotheeklocaties te hoog is vastgesteld door de gemeente. Dit betekent dat er duidelijk belastingvermindering voor bibliotheken mogelijk is.

Korting tarief
Leden van de VOB die een contra-expertise willen laten uitvoeren en een bezwaar willen indienen en daarvoor de ondersteuning van Drevast inroepen, krijgen een korting op het geldende tarief én doen zaken met een gespecialiseerd bureau in de waardebepaling van onroerend goed met bijzondere bestemmingen en functies. Lees verder in de brief ‘Ledenbericht OZB WOZ Drevast’.