Lees verder
De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft schriftelijke vragen en opmerkingen over de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, kunnen indienen tot 9 september.

Dit is een voorbereidend onderzoek (dossiernummer EK 33846). De griffie van de Eerste Kamer verzamelt de inbreng van de fracties.

Wsob

De VOB heeft een brief op 3 september gestuurd aan de woordvoerders van de Eerste Kamercommissie OCW. Daarin gaat de VOB in op het standpunt van de openbare bibliotheken inzake de wet en doet de VOB enkele suggesties voor het debat. Met name met betrekking tot artikel 6 van de wet waarin de bestuurlijke verhoudingen tussen de verschillende partijen wordt geregeld. Voor de toekomst van de openbare bibliotheken is het van groot belang dat hierin meer duidelijkheid komt.

Meer in het dossier Belangenbehartiging/Wsob.