Lees verder
Op onze ledenbijeenkomsten in Utrecht, Den Bosch en Assen hebben wij aandacht besteed aan de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Ter ondersteuning van de lokale lobby kunnen bibliotheken gebruik maken van:

  • De publicatie Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie waarin het belang van het opbouwen van een relatie wordt aangevuld met tips van mensen uit het veld.
    De praktijkgids ontvangen onze leden op de ledenvergadering op 15 juni.
  • ‘Tips & tricks: Hoe voer ik een succesvolle lokale lobby? Over beleid en de gunfactor‘ van de VOB weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in een handzame handreiking.
  • Ter inspiratie voor jullie verhaal vind je hierbij een aantal passages uit de brief die de VOB in april naar de informateur heeft gestuurd. Deze zijn bruikbaar als bouwstenen voor de eigen communicatie naar lokale politiek en voor inbreng op de programmacommissies.

Tot slot willen wij onze leden graag wijzen dat ze voor vragen over de lokale lobby en belangenbehartiging en ook over andere zaken altijd contact kunnen zoeken met Francien van Bohemen bij de VOB via mail o.v.v. ‘Vragen over onze lokale lobby’.

Meer informatie op Belangenbehartiging | Verkiezingen.