Lees verder
Op 12 februari 2015 hebben de VOB en werknemersorganisaties een co-creatiedag voor werkgevers en werknemers in Openbare Bibliotheken georganiseerd.

Doel van deze co-creatiedag was de abstracte begrippen goed werkgeverschap, goed werknemerschap en volwassen arbeidsverhoudingen te concretiseren. De VOB en werknemersorganisaties willen deze begrippen gebruiken als basis voor onderhandelingen over een meerjarige cao en Sociale Agenda voor de komende jaren.

Goed werkgever- en werknemerschap

Deelnemers aan de co-creatiedag kwamen uit de delegaties van VOB, FNV en CNV en directeuren en vakbondskaderleden uit een 15-tal bibliotheken. De dag werd begeleid door Henk Strating en Wilco Brinkman van HS-arbeidsvoorwaarden. De ochtend werd gebruikt om de begrippen goed werkgever- en goed werknemerschap te vertalen in alles wat werkgevers en werknemers van elkaar (mogen) verwachten. Door die verwachtingen te verbinden, wordt duidelijk wat volwassen arbeidsverhoudingen kunnen opleveren én wat de belemmeringen daarvoor zijn.

Concrete agenda

In de middag werden concrete oplossingen gezocht én gevonden om de bestaande belemmeringen weg te nemen. Die oplossingen, geadresseerd op landelijk, lokaal of individueel niveau, werden tenslotte in de vorm van een concrete agenda aan de VOB en werknemersorganisaties aangeboden. Onderhandelaars van VOB (werkgeversdelegatie) en FNV namen die in ontvangst en zegden de deelnemers toe dat de resultaten een belangrijke rol zullen spelen bij de komende cao-onderhandelingen.

Met dank aan Henk Strating van HS-arbeidsvoorwaarden.