Lees verder
De VOB heeft aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) laten weten dat de exploitatierechten op een aantal diensten die zij bij BNL belegd heeft, per 1 januari over kunnen naar de KB. Daarmee is geborgd dat de KB deze diensten kan voortzetten.

De VOB beschikt over de intellectuele eigendomsrechten (IE) op een aantal producten en diensten die voor 31 december 2009 ontwikkeld zijn met onder andere rijksmiddelen.

Exploitatierecht

De bekendste producten zijn het Literatuurplein, Schoolbieb.nl en de G!ds. Na de ontvlechting in 2010 exploiteert de VOB deze diensten en producten niet zelf meer. De vereniging is daar niet voor toegerust. Daarom heeft de VOB het exploitatierecht toen belegd bij Stichting Bibliotheek.nl (BNL). Op die manier is de continuiteit voor de diensten voor de bibliotheken en hun gebruikers gewaarborgd.

Integratie

Nu de taken van BNL per 2015 geintegreerd worden in de KB, werd het noodzakelijk een besluit te nemen over deze exploitatierechten. Bij opheffing van BNL vallen deze rechten automatisch terug naar de VOB.
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2014 besloten de exploitatierechten te beleggen bij de KB. Daarbij zijn de voorwaarden gesteld dat;

  • dit zonder winstoogmerk gebeurt;
  • en dat de uit de exploitatie voortkomende diensten alleen beschikbaar zullen zijn voor openbare bibliotheken en hun gebruikers die voldoen aan de criteria die de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) stelt aan openbare bibliotheken en hun deelname aan het stelsel van bibliotheken.

Eigendomsrechten

Het VOB bestuur besloot eveneens dat de VOB haar eigendomsrechten vooralsnog niet zal vervreemden. Dit omdat er een markt van bibliotheekaanbieders is ontstaan, en de VOB streeft naar een level playing field voor alle aanbieders. Met deze eigendomsrechten kan de VOB zelf bepalen aan wie en onder welke condities het gebruik van de diensten en producten wordt gegeven.