Lees verder
Namens de VOB spraken Kars Veling en Ap de Vries op 11 november met Hermineke van Bockxmeer, directeur Media, Letteren en Bibliotheken van het ministerie van OCW.

Het gesprek ging over onder andere over de nieuwe organisatiestructuur van het ministerie van Ondewijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de bibliotheekwet en de uitwerking van de onttrekking aan het gemeentefonds en de bekostiging van de apparaatskosten van de certificering per 2014.

De VOB heeft nogmaals de vier randvoorwaarden onder de aandacht van het ministerie gebracht die voor de bibliotheken van groot belang zijn bij de uitwerking van de beoogde onttrekking van middelen aan het gemeentefonds om zo de centrale inkoop van digitale content te bekostigen per 2015.
Ook heeft de VOB gepleit voor een duidelijk signaal van de minister aan de gemeenten zodra de tekst van de nieuwe wet bekend wordt en het besluitvormingstraject in de Tweede Kamer begint. Dit signaal zou uiting moeten geven aan de noodzaak voor gemeenten om verantwoordelijkheid te blijven nemen voor de lokale bibliotheek en in de digitale bibliotheek geen aanleiding te zien voor (verdere) bezuinigingen.
Wat betreft de apparaatskosten voor de certificering per 2014 is het verzoek doorgekomen van de VOB en Stichting Certificering aan het ministerie van OCW om die onder de landelijke infrastructuur te laten vallen en daarmee binnen de bekostiging door OCW. Het ministerie zoekt hiervoor naar een oplossing.