Lees verder
Binnenkort heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG.

Het overleg gaat over de hoogte van de onttrekking aan het gemeentefonds voor de financiering van de centrale inkoop e-content.

De VOB wil haar opvattingen kenbaar maken en verzoekt het ministerie van OCW om overleg. Zie de brief van 20 februari die de VOB aan het ministerie heeft gestuurd.