Lees verder
Het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is in schriftelijke behandeling bij de Tweede Kamer. Het VOB bestuur heeft op 7 april 2014 een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer.

De minister van OCW stuurde haar antwoorden op 20 maart aan de Tweede Kamer. In de procedurevergadering van 27 maart besloot de Vaste Kamercommissie OCW tot plenaire behandeling in de week van 12 mei.

Vijf functies

De lijn van de beantwoording vindt de VOB zeer positief. De minister houdt vast aan de vijf functies van de bibliotheek in de Wsob en licht toe in haar antwoorden dat de fysiek en digitale bibliotheek beiden even belangrijk zijn en elkaar versterken.

Lobby

De VOB pleit in de brief van 7 april 2014 voor wijzigingen waar het gaat om de verankering van de verantwoordelijkheid van de overheden, met name die van de gemeente.
Ook de wijze waarop lidmaatschap is opgeknipt in fysiek en digitaal lidmaatschap in het wetsontwerp vindt de VOB geen goed idee.
Tot slot blijft contributievrijdom voor de jeugd een punt in onze lobby.
Voor e-lending en gebruik e-books door de bibliotheek strekt onze belangenbehartiging zich uit naar zowel de Tweede Kamer als Europa.