Lees verder
Stichting Lezen & Schrijven doet samen met gemeenten (VNG), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad), de Sociaal-Economische Raad (SER), het bedrijfsleven (VNO-NCW), werknemers (FNV) en bibliotheken (VOB) een oproep om een Taaloffensief te starten.

Op 20 april 2016 verscheen namelijk het rapport van de Algemene Rekenkamer over laaggeletterdheid, misschien wel een van de grootste problemen waar ons land mee kampt.
Maar liefst 2,5 miljoen mensen kunnen onvoldoende lezen, rekenen en zijn niet digivaardig. Het ergste is dat dit – onzichtbare – probleem nog steeds groeit. De afgelopen jaren kwamen er 200.000 laaggeletterden bij.

Taaloffensief

Een breed gedragen programma waarin gemeenten, sociale partners, onderwijs, bibliotheken, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulier initiatief – ondersteund door regering en parlement – de handen ineenslaan.

Gemeenten organiseren met onderwijsinstellingen en bibliotheken taal- en computerlessen voor al hun inwoners met taalproblemen. Taal voor het Leven ondersteunt individueel: een getrainde vrijwilliger die als taalcoach mensen verder helpt in het maken van ‘leeskilometers’.

Geen mensen meer langs de zijlijn of in de wachtrij – dat is het doel. Met meer (financiële) inzet, met ondersteuning van docenten, vrijwilligers en vooral met vereende krachten moeten honderdduizend mensen per jaar geholpen worden. Voor onze samenleving, voor mensen zelf.

De ondertekenaars van het Taaloffensief zijn:

  • Marja van Bijsterveldt (voorzitter raad van toezicht Stichting Lezen & Schrijven)
  • Jantine Kriens (directievoorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten)
  • Marleen Barth (voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken)
  • Rien van Tilburg (voorzitter MBO Raad)
  • Mariette Hamer (voorzitter SER)
  • Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)
  • Ton Heerts (voorzitter FNV)