Lees verder
Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft unaniem besloten om de overeenkomst van de Koninklijke Bibliotheek (KB) met de Belastingdienst niet mede te onderschrijven, omdat een gezonde zakelijke propositie voor de openbare bibliotheken ontbreekt.

Hulp bij digitale aangifte

Het is goed dat burgers bij openbare bibliotheken hulp kunnen krijgen bij hun digitale aangifte. Het voldoen aan de gestelde criteria van de Belastingdienst en het leveren van een passende ondersteuning aan burgers kost geld. Met de vergoeding die de KB overeengekomen is met de belastingdienst kunnen de gevraagde inspanningen niet kostendekkend geleverd worden. 

Onrealistische verwachtingen

In de brief aan haar leden staat dat de VOB herhaaldelijk bij de KB heeft aangedrongen op een goede zakelijke propositie op basis van daadwerkelijke kosten en dat de huidige overeenkomst zonder instemming van de VOB is gesloten. "De VOB betreurt deze handelswijze, temeer omdat zij laagdrempelige hulp bij maatschappelijke problemen een belangrijke rol vindt van de openbare bibliotheken. Bovendien hecht de VOB eraan een betrouwbare partner te zijn van overheden en burgers. Hierbij past het niet om naar partijen onrealistische verwachtingen te wekken."

Lees hier de volledige brief die de VOB op 15 februari aan haar leden stuurde.