Lees verder
Op 20 april heeft de VOB zijn leden geraadpleegd over de nieuwe cao Openbare Bibliotheken. De cao-onderhandeldelegatie van de VOB heeft aan ruim dertig leden zijn visie toegelicht over de contouren van meerjarige afspraken in relatie tot de nieuwe cao.

In de ledenraadpleging is gesproken over de thema’s die een plaats moeten krijgen in een meerjarige sociale agenda aan de hand van de gespreksnotitie ‘Sociaal contract Bibliotheken’.

Sociaal contract Bibliotheken

De aanwezige leden vinden dat de thema’s uit de gespreksnotitie allemaal op de sociale agenda voor de komende jaren moeten staan. Ook is gesproken over de beoogde hoogte van loonruimte voor vier jaar en loonontwikkeling voor dit jaar.
Na een levendige discussie heeft de cao-delegatie hierdoor richting en kaders voor de nieuwe cao en meerjarige afspraken.