Lees verder
De gemeenteraden ontvangen deze week een brief van de VOB over de aankomende Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

De VOB stuurt deze brief met het oog op de lopende of recente vorming van nieuwe colleges en de invoering van de Wsob op 1 januari 2015. De leden van de VOB hebben een toelichting op de verzending van deze brief ontvangen.

In de brief gaat de VOB in op de vijf kernfuncties van bibliotheken en de koppeling van de fysieke met de digitale bibliotheek.