Lees verder
Het bestuur van de VOB en SPN hebben afspraken gemaakt over de opdracht van de VOB aan SPN over de verdere ontwikkeling van de Nationale Bibliotheekpas en de besluiten en informatie die op de ledenvergadering van 18 juni zullen voorliggen.

Het bestuur geeft hiermee invulling aan de opmerkingen en zorgen die in de ledenvergadering van 11 december 2014 zijn geuit.

Nationale Bibliotheekpas

De opdracht omvat onder meer het voorbereiden van besluitvorming over de lidmaatschapsstructuur, de dienstverleningspropositie, (de mate) van harmonisatie van tarieven en uitleenvoorwaarden en de integrale invoering van de Nationale Bibliotheekpas in de eerste helft van 2016.
Ook worden er, mede naar aanleiding van opmerkingen in de ledenvergadering van 12 december 2014, een business case en een risicoanalyse opgesteld.

Lees verder op de Branche/Nationale Bibliotheekpas.

Stuurgroep

Het VOB bestuur, SPN en de projectleiding Nationale Bibliotheekpas hebben behoefte aan een duidelijker governance van het project. De Stuurgroep Nationale Bibliotheekpas, die eerder als klankbordgroep fungeerde, is daarom geformaliseerd en heeft een andere samenstelling gekregen.
Lees verder op de Branche/Stuurgroep Nationale Bibliotheekpas.