Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 6 maart 2015 besloten Marc Jacobs voor te dragen als lid van het bestuur. Als de VOB leden instemmen met zijn benoeming is daarmee de vacature vervuld die ontstond met het vertrek van Jos Debeij vanwege zijn nieuwe functie bij de Koninklijke Bibliotheek.

Marc Jacobs (49) is directeur-bestuurder van Bibliotheek De Meierij, gevestigd in Vught en omstreken (6 gemeenten). Hiervoor werkte hij o.a. als directeur van Centrum voor Kunsteducatie De Muzerije in ‘s-Hertogenbosch, beleidsadviseur cultuur bij het IPO (Interprovinciaal overleg) en projectleider en beleidsadviseur cultuur bij de Provincie Noord-Holland.

Het VOB bestuur vindt dat Marc Jacobs goed in het geschetste profiel past. In het profiel werd o.a. gevraagd om een directeur van een openbare bibliotheek met een kleine kernen werkgebied, die de cao openbare bibliotheken toepast, uit het zuiden van het land.
De algemene ledenvergadering van 18 juni besluit over de benoeming van Marc Jacobs tot lid van het VOB bestuur. Tot die tijd neemt Jacobs als kandidaat lid deel aan de VOB bestuursvergaderingen.