Lees verder
De VOB is nauw betrokken bij het integratietraject van SIOB en Stichting BNL in de Koninklijke Bibliotheek (KB). Inmiddels is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) akkoord gegaan met de plannen van aanpak voor deze integratie.

Binnenkort presenteert procesbegeleider Ton Brandenbarg aan de VOB het overzicht van diensten en producten van BNL die naar de KB gaan. De VOB krijgt de gelegenheid dit overzicht te beoordelen. Het bureau betrekt daar ook leden van de vereniging bij.

Diensten en producten

De betrokken partijen zijn het er over eens dat in principe alle producten en diensten van BNL naar de KB over gaan. Blijkt later alsnog dat bepaalde diensten beter elders belegd kunnen worden dan overlegt de KB met de VOB hierover die de belangen van de openbare bibliotheken behartigt. De VOB kan dan het branchebedrijf NBD Biblion in stelling brengen. KB en VOB hebben hier afspraken over gemaakt.

Bestel

De VOB is van mening dat er in dit integratietraject stevige aandacht moet zijn voor de transformatie van de KB naar een organisatie die in het openbare bibliotheekveld gekend en erkend wordt als onderdeel van het openbare bibliotheekbestel.
Inmiddels hebben VOB en KB met elkaar afgesproken dat de VOB betrokken wordt bij de planvorming hiervoor. In januari spreken VOB en KB op directieniveau over de wederzijdse introductie naar elkaar. Met de procesbegeleider hebben we afgesproken dat de VOB de regie neemt op de communicatie vanuit het integratietraject. Samen met hem en Bas Savenije (directeur KB) maken we daar begin december 2013 afspraken over zoals het organiseren van bijeenkomsten in het land waar beide partijen een toelichting geven aan de leden van de VOB.