Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 21 november 2014 Hans van Velzen benoemd tot voorzitter van de nieuwe Inkoopcommissie. De Inkoopcommissie gaat per 1 januari 2015 onder auspiciën van de Koninklijke Bibliotheek (KB) fungeren.

De andere leden namens de openbare bibliotheken zijn Lenie van der Werf, Nan van Schendel en Coen van Hoogdalem.

KB Inkoopcommissie

De KB Inkoopcommissie telt zes leden: vier vanuit de openbare bibliotheken en twee vanuit de KB. De VOB benoemt alle leden van deze commissie, waarvan twee op voordracht van de KB.
Over de werkwijze van de KB Inkoopcommissie is recent overeenstemming bereikt tussen de VOB en de KB. Naast de KB Inkoopcommissie zal de Adviesgroep Voordracht actief zijn.
De Inkoopcommissie bepaalt en bewaakt het beleidskader en de financiën en geeft de inkoopopdrachten aan de KB. De Adviesgroep Voordracht selecteert de databestanden en e-books en doet voorstellen aan de Inkoopcommissie.

VOB delegatie

Het bestuur heeft oud-directeur OBA Hans van Velzen gevraagd vanwege zijn kennis en ervaring op dit terrein. Hans van Velzen is namelijk de voorzitter van de huidige VOB Inkoopcommissie. Het bestuur heeft mede hiervoor gekozen, omdat daar met het vertrek van een lid en adviseurs van de VOB Inkoopcommissie, behoefte aan is.
Lenie van der Werf is directeur van Biblionet Drenthe en Nan van Schendel directeur van de openbare bibliotheek Gouda. Coen van Hoogdalem werkt bij de VOB als commissiesecretaris en programmamanager strategische branche agenda en is al lid van de VOB Inkoopcommissie.