Lees verder

De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft een document met onder haar leden verzamelde standpunten omtrent de evaluatie van de Wsob, naar de KWINKgroep en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gestuurd.

Belangrijkste thema’s

Tijdens de ledenbijeenkomst op 18 september hebben zo’n vijftig leden van de VOB in kleinere groepen van gedachten gewisseld over de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) en de behoeften van de branche. Deze inbreng is samen met de inbreng uit de ledenbijeenkomsten in de regio, omgevormd tot een document met gezamenlijke standpunten over de evaluatie van de Wsob. De belangrijkste thema’s zijn:

  • gemeentelijk opdrachtgeverschap;
  • de vijf wettelijke functies;
  • de relatie tussen de fysieke en digitale bibliotheek;
  • innovatie;
  • het netwerk en hoe dat functioneert.

KWINKgroep neemt dit document mee in hun evaluatie. De verwachting is dat de evaluatie in het najaar naar de Tweede Kamer gaat.

Evaluatie en bezuinigingen

In combinatie met dit standpunt over de wet blijft de VOB aandacht vragen voor dreigende bezuinigingen op bibliotheken. De waarschuwingen van gemeenten over financiële krapte laten zich zien in aangekondigde bezuinigingen en dreigende sluiting van bibliotheken.

Lees hier het document ‘Evaluatie Wsob standpunten Vereniging van Openbare Bibliotheken’.