Lees verder
De VOB heeft de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar van 16 juni 2016 grondig bestudeerd en wacht nu het arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg af.

Naar verwachting doet het Europese Hof van Justitie (CJEU) eind 2016 een uitspraak. Zodra het arrest er is, zal de VOB in constructief overleg treden met de Stichting Leenrecht om de effecten van het vonnis verder uit te werken.

E-books gelijkwaardig met papieren boek

Kort samengevat is M. Szpunar van mening dat de uitlening van e-books gelijkwaardig is aan de uitlening van traditionele papieren boeken. Daarbij stelt hij dat de openbare-uitleenexceptie een legitieme doelstelling van algemeen belang dient, namelijk het voor iedereen toegankelijk maken van wetenschap en cultuur. Op het gebied van verspreiding van kennis en informatie vervullen de bibliotheken al duizenden jaren een belangrijke rol. Indien de bibliotheken niet mee mogen gaan in de digitale ontwikkelingen, lopen zij het risico om buitenspel te komen staan.

Ook heeft de Advocaat-Generaal weinig vertrouwen in de wetten van markt voor wat betreft digitale uitlening. Dit maakt het volgens hem noodzakelijk dat e-books onder het leenrecht komen te vallen.