Lees verder
Op 19 februari hebben Kars Veling (voorzitter VOB) en Ap de Vries (directeur VOB) gesproken met Digicommissaris Bas Eenhoorn over de rol van de openbare bibliotheek richting de overheden die steeds digitaler gaan werken.

De Digicommissaris ziet de waarde van openbare bibliotheken. Ook in de digitale communicatie kan de openbare bibliotheek, als grootste publieksvoorziening in Nederland, een grote bijdrage leveren bij het ondersteunen van de overheid bij het bereiken van inwoners. Hij gaat dit zeker meer uitdragen naar zijn gesprekspartners en overheden.

Openbare bibliotheken en gemeenten 

Gemeenten hebben steeds minder loketten en steeds meer taken zoals de 3D transities in het sociale domein van de zorg, de jeugdzorg en de participatiewet. De bibliotheek vervult een rol als het gaat om informeren en bereiken van inwoners. Verder helpt de openbare bibliotheek mensen op weg om digivaardiger te worden. De VOB en KB hebben een inspiratiesheet ‘Informatie- en digitale vaardigheden’ ontwikkeld met wat bibliotheken allemaal kunnen doen. De Digicommissaris gaf mee dat in het Public/NIPO rapport ‘Burgers over de digidrempel heen?‘ de openbare bibliotheek ook genoemd wordt.

Vervolg

De VOB levert aansprekende voorbeelden aan waar de Digicommissaris naar kan verwijzen. De VOB neemt dit thema mee in de activiteiten en het ontwikkelen van een brancheontwikkelplan.