Lees verder
De VOB treedt op 1 januari 2014 toe tot de Leescoalitie op verzoek van de huidige leden van deze coalitie.

Op dit moment maken Stichting Lezen (penvoerder), Stichting Lezen & Schrijven, het sectorinstituut SIOB en de CPNB deel uit van deze tot leesbevordering stimulerende nationale alliantie.

Partner

Voor het bestuur van de VOB zijn er meerdere argumenten om ‘supporting partner’ te worden van de Leescoalitie. Zo zal de rol van het SIOB als vertegenwoordiger van de openbare bibliotheekbranche per 2015 veranderen. En het gegeven dat de openbare bibliotheken zich steeds meer en beter profileren als ‘de leesmotor van Nederland’ en zo invuling geven aan hun belangrijke maatschappelijke functie van leesbevordering.