Lees verder
Tijdens de ledenvergadering van 10 december 2015 hebben de leden het voorstel van het bestuur aangenomen waardoor de VOB bijdraagt aan de kosten van de audits voor de certificering 2014-2017.

Vanaf nu kunt u bij de VOB een aanvraag voor deze bijdrage doen.

Bijdrage

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) factureert de kosten voor de certificering bij u. Na uw betaling van deze factuur kunt u de VOB verzoeken een financiële bijdrage te leveren van respectievelijk € 4.500 voor kleine bibliotheken of € 6.300 voor grote bibliotheken. De SCOB hanteert deze indeling van klein of groot.

Verzoek indienen

Graag ontvangt de VOB een mail van u met daarin;

  • naam van uw bibliotheek;
  • uw lidmaatschapsnummer;
  • IBAN nummer;
  • scan van de brief van SCOB met daarin het besluit;
  • scan van de factuur voor de auditkosten van de SCOB.

Bibliotheken die al gecertificeerd zijn voor 2014-2017 kunnen met terugwerkende kracht eveneens op deze wijze een financiële bijdrage vragen.

Stuur deze informatie inclusief de twee scans per mail o.v.v. ‘Verzoek bijdrage auditkosten 3e ronde certificering’.

Meer informatie

Meer informatie over het auditproces van de 3e certificeringsronde 2014-2017 staat op de website van SCOB.