Lees verder
Met de komst van nieuwe toetreders in de branche openbare bibliotheken, zoals een commerciële partij en diverse vrijwilligersinitiatieven, is de vraag actueel geworden hoe om te gaan met deze partijen in onze branche. 

Het bestuur van de VOB heeft zich laten adviseren door een werkgroep bestaande uit leden van de VOB. Op basis van dit advies komt het bestuur tot de voorlopige conclusie dat uitsluiten van deze nieuwe toetreders niet wenselijk is en bovendien geen reële optie is.

Level playing field

Wel wil de VOB streven naar een level playing field. Zodat alle bibliotheekwerk leverende partijen gehouden zijn aan criteria die bibliotheekwerk tot openbaar bibliotheekwerk maken, met binnen de branche gemaakte collectieve afspraken.

Dit level playing field bestaat onder ander uit; 

  • Toepassen van de cao openbare bibliotheken voor betaalde arbeid. De cao openbare bibliotheken is algemeen verbindend verklaard.
  • Afdracht van leenvergoeding zoals overeengekomen binnen de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen. Voor commerciële partijen geldt toepassing van het ‘verhuurrecht’.
  • Participeren in het bibliotheekstelsel. Zoals bijvoorbeeld interbibliothecair leenverkeer (IBL).
  • En nog andere zaken.

Het VOB bureau werkt een plan uit over hoe level playing field ingezet kan worden binnen onze branche.