Lees verder

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de Gids corona cultuur en gemeenten gepubliceerd. Eén van de tien aanbevelingen aan gemeenten is om te voorzien in robuuste bibliotheekvoorzieningen. De VNG roept gemeenten op om bij te dragen aan de transitie van openbare bibliotheken, zodat zij stevig kunnen inzetten op de maatschappelijke opgaven ten aanzien van onder meer laaggeletterdheid en digitalisering. Hierbij wijst de VNG expliciet op het belang van Informatiepunt Digitale Overheid. De VNG stelt dat goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle lagen van de bevolking onmisbare randvoorwaarden zijn voor bibliotheken om hun maatschappelijke rol goed te kunnen invullen. In de gids wordt benadrukt dat de bibliotheekvoorziening niet alleen op peil moet blijven, maar dat er ook stappen vooruit gezet dienen te worden ten behoeve van de toekomstbestendigheid. De bijdragen van gemeenten zijn in vorm (incidenteel, structureel) en omvang (beperkt of ruim) zeer bepalend voor de toekomst van de lokale bibliotheekvoorziening, aldus de VNG. In de gids staat tot slot een overzicht van de effecten van noodsteunmaatregelen, veranderingen in vraag en aanbod, op digitalisering en op de culturele arbeidsmarkt. Bekijk de gids op de website van Vereniging va