Lees verder
OOk VNG vindt een goede, bereikbare bibliotheekvoorziening erg belangrijk. Want bibliotheken voegen waarde toe op verschillende terreinen, zoals digitale inclusie en laaggeletterdheid.

Met het nieuwe bibliotheekconvenant kunnen bibliotheken zich steviger positioneren.

De VNG heeft in een nieuwsbericht van 8 oktober 2020 aangengeven dat ze, waar nodig, bibliotheken te helpen. Met het beter over het voetlicht brengen wat een bibliotheek toevoegt in de samenleving én het gesprek daarover te voeren met de juiste personen bij de gemeente. Dit heeft tot doel nut en noodzaak van bibliotheekvoorzieningen verder te verbreden naar een dynamische en logische partner van de gemeente bij diverse maatschappelijke opgaven.