Lees verder
Ieder jaar informeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten in de cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (vanaf medio 2017 Sociaal Werk geheten), Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.

In de ledenbrief wordt de loonkostenontwikkeling in de jaren 2016 en 2017 beschreven met een terugblik op 2015 en een vooruitblik op 2018. Voor de brief heeft de VOB de cao-afspraken over de loonontwikkeling in de bibliotheekbranche aangeleverd en toegelicht.