Lees verder
Ieder jaar informeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar leden over de ontwikkeling van de loonkosten in de Cao-sectoren Sociaal Werk, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.

Periode 2016 – 2019

In de ledenbrief wordt de loonkostenontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 beschreven met een terugblik op 2016 en een vooruitblik op 2019. Voor de brief heeft de Vereniging van Openbare Bibliotheken de cao-afspraken over de loonontwikkeling in de bibliotheekbranche aangeleverd en toegelicht.